HOME     ABOUT     WORKS     PRESS     NEWS      CONTACT
 
Sheva

2002-03
Sèrie de sis obres, Pintura 146 x 114 cm c/u

 

The series that has Sheva as a generic title. Giving continuity to the speech on painting as a language, Bayona reflects in the execution of this series on the idea of the evolution of painting and incorporates the concept of error. In fact, he establishes a link between what in the art world has been called chance and what in the field of science has been considered as an error. Thus, error is dealt with as a status within the research process. Error as a chance and fortuitous contribution caused in a certain line of research. Totally flat, very absorbent images, centripetal for the density of their colour, unlimited by the possibility of the sample…


CAT/
La sèrie que duu Sheva com a títol genèric. Donant continuïtat al discurs sobre la pintura com a llenguatge, Bayona reflexiona en l'execució d'aquesta sèrie sobre la idea d'evolució de la pintura i hi incorpora el concepte d'error.De fet, estableix un vincle entre el que en l'àmbit de l'art s'ha convingut a anomenar atzar i el que en el camp de la ciència s'ha qualificat d'error. Així doncs, l'error tractat com un estat del procés d'investigació. L'error com a aportació atzarosa i fortuïta suscitada en una determinada línia d'investigació. Imatges totalment planes, molt absorbents, centrípetes per la densitat del color,il·limitades per la possibilitat de la mostra…


ES/
La serie que lleva Sheva como título genérico. Dando continuidad al discurso sobre la pintura como lenguaje, Bayona reflexionaen la ejecución de esta serie sobre la idea de evolución de la pintura e incorpora el concepto de error. De hecho establece un vínculo entre lo que en el ámbito del arte se ha convenido en llamar azar y lo que en el campo de la ciencia se ha calificado de error. Así, el error tratado como un estado del proceso de investigación. El error como aportación azarosa y fortuita suscitada en una determinada línea de investigación. Imágenes totalmente planas, muy absorbentes, centrípetas por la densidad del color, ilimitadas por la posibilidad de la muestra…

 

Mercè Alsina
text, catàleg Mapesd’Europa, Museu d’Art Jaume Morera , 2004