HOME     ABOUT     WORKS     PRESS     SHOTS     BMOVIES

Works / Nuit d'été'

Nuit d'été'
Projection for a confined space

2010
Video installation; 1 channel, color, sound, 3 min.loop


The video shows a cleverly recreated habitat that in just one scene allows the exterior and the interior of a house projected on a curtain to be glimpsed at by means of appropriate lighting. The artificially created sound sets the scene with the characteristic noises of a warm night.

The video is projected in a closed and small space, created or found for such a purpose, a limited resource for optimal vision by the reflections of a sideboard, but which increases the curiosity of the spectator that witnesses an intimacy that never finishes manifesting itself. Spectators end up finding themselves in their own contemplation.


CAT/

El vídeo mostra en una única escena un hàbitat hàbilment recreat que, gràcies a una il·luminació adequada, deixa entreveure l’exterior i l’interior d’una casa projectats sobre una cortina. El so creat artificialment ambienta l’escena amb els sorolls característics d’una nit càlida.

A la instal·lació, el vídeo es projecta en un espai tancat i fosc, habilitat o trobat per a aquesta finalitat, un medi limitat per a una òptima visió amb els reflexos ambientals propis d’un aparador, però que augmenta la curiositat de l’espectador per presenciar una intimitat que no s’acaba de manifestar mai i en la qual s’acaba trobant a si mateix en la contemplació de la pròpia observació.