HOME     ABOUT     WORKS     PRESS     SHOTS     BMOVIES

Works / Monday to Friday

Monday to Friday

2008
DV 15:30

 

An audiovisual about environment change and human interference in landscape by alien elements, digitally recreated which boost incoherence between scenes, captured in devastated surroundings located purposely with daily settings. Five accounts linked conceptually in their outcome, ironically set in the five weekdays.


CAT/

Un audiovisual sobre l'alteració del medi ambient i la intervenció humana en el paisatge mitjançant elements aliens, recreats per tècniques digitals que incrementen la incoherència de les escenes, filmades en entorns degradats buscats a tal efecte i no per això menys normals i quotidians. Cinc histories conceptualment unificades en el seu desenllaç, ubicades irònicament en els cinc dies feiners de la setmana.


Amb Monday to Friday, ha filmat i construït digitalment (píxel a píxel) una obra audiovisual que aborda diferents paisatges transformats per l’acció de l’home, que al seu torn son alterats pel propi artista mitjançant elements aliens, recreats amb tècniques digitals i que incrementen la incoherència i el soroll visual d’unes escenes filmades en entorns degradats.

Espais que l’artista ha buscat premeditadament a fi i efecte de genera certa incomoditat enfront una quotidianitat que hem assumit sense cap mena d’oposició o crítica. Són cinc històries que s’unifiquen a partir del tema del paisatge i el desenllaç que el deconstrueix. Alhora, les cinc narracions audiovisuals, d’una manera irònica, són ubicades temporalment en els cinc dies feiners de la setmana. text catàleg,  Territori Lleida, Centre d'Art La Panera,2010