Movies
albert bayona
Fundació Marguerida de Montferrato
del 21 setembre al 15 de desembre de 2018

L’origen de Movies, és el resultat de visionar, elements de metratge (footage) no utilitzat i guardat per a futures produccions, procedent d’Internet, lliure de drets d’autor, sota llicència de Creative commons.Cadascuna de les 132 pel·lícules visionades, conté material divers, tomes falses i un conjunt de recursos del cinema dels anys cinquanta, majoritàriament en blanc i negre, filmades en 35 mm.Posteriorment amb el material, es van editar una sèrie de vídeos organitzats amb temàtiques diferents, sense alterar el contingut i mantenint la utilització de les estratègies cinematogràfiques del cinema clàssic - en un sentit tècnic -.En l’apartat de l’àudio es va seguir el mateix tractament, relacionant-lo o modificant-lo, sempre que la llicència ho permetés.Per a aquesta proposta expositiva, se n’han seleccionat tres vídeos dels nou que formen el projecte.

<<Movies_01>>, recull metratge de maquetes i altres realitats recreades a escala. <<Movies_02>>, amb material rebutjat de pel·lícules amb escenes preparades prèviament a l’acció. I <<Medical_01>>, rodada en color i per a ús divulgatiu científic. Mirant-les entre altres coses, es poden observar paradoxes i apreciacions diverses i com la realitat és interpretada com a pel·lícula i la simulació percebuda com a real. I encara que en els vídeos, el material es disseccioni en un nou relat, mancat d’autor, el llenguatge audiovisual utilitzat, és tan recurrent, que forma part de la tradició visual que estableix un sistema de convencions semiòtiques, reconegut per qualsevol espectador, però no per això les fa iguals, entre altres coses, perquè depèn de la lectura que faci l’espectador en cadascuna de les visualitzacions i aquest procés sempre és diferent de si mateix.

Para esta propuesta expositiva, se han seleccionado tres de los nueve videos que forman el proyecto.<<Movies_01>>, que recoge metraje de maquetas y otras realidades recreadas a escala. <<Movies_02>>, con material desechado de películas en escenas preparadas previas a la acción. Y <<Medical_01>>, rodada en color, para uso divulgativo medico. Observandolos, entre otras cosas, se pueden dar paradojas y apreciaciones diversas, donde la realidad es apreciada como cinema y la simulación como real y aunque en los videos se disecciona el material en un nuevo relato, el lenguaje audiovisual utilizado en las imágenes es tan recurrente que forma parte de la tradición visual que establece un sistema de convencio- nes semióticas, reconocibles por cualquier espectador, pero no por ello las hace iguales, entre otras cosas, porque depende de la lectura hecha por el espectador en cada una de las visualizaciones y ese proceso siempre es distinto de si mismo.

albert bayona

 

C/ Pare Sanahüja 3 Balaguer 25600
973 44 56 17

info@fmm.cat
www.fmm.cat
www.fundaciomargueridademontferrato.catDe dimarts a divendres:
matí de 11 a 14
i tarda de 18 a 20 h
dissabte: de 11 a 14 h

      facebook
instagram
twitter
vimeo

unsubscribe from this list