du 3 au 7 juillet 2018
IMAGES CONTRE NATURE 2018 
Videodrome 2 / Marseille

Poble
albert bayona

 
Quelques jours après l'irruption de la Guerre civile en Espagne de 1936, le Ritz pris par les syndicats a été transformé en « Gastronomic Hotel No1 ». Une image de Lénine fut accrochée dans le hall et « des salles à manger collectives » furent établies.


Amb l’esclat de la Guerra Civil, el comitè revolucionari CNT-UGT confisca el Ritz i el conseller d’Economia, Josep Tarradellas, es veu forçat a donar-hi el vistiplau. Se’l bateja com a Hotel Gastronòmic número 1.
Locals d’emmagatzematge i distribució de queviures. Escorxador, fàbriques d’embotits, de pastes alimentàries, indústria de transformació de productes lactis i fàbrica de galetes Victòria, on es fa el “Postres del milicià”. Camions de repartiment pels carrers de Barcelona. Ciutadans recollint les seves racions a l’economat de Santa Coloma. L’hotel Ritz de Barcelona convertit en “Hotel gastronòmic número 1”, amb emblemes d’UGT i de la CNT; imatges de les cuines i del menjador on brigades de cambrers serveixen a comensals populars, asseguts en llargues taules.

A few days after the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, the Ritz was taken over by the trade unions and turned into the “Gastronomic Hotel No.1”. A picture of Lenin was hung in the hall and “collective dining rooms” were established.

Storage rooms and distribution of provisions. Slaughterhouse, sausage factories, pastries, dairy processing industry and the Victoria biscuit factory, where the typical “miliciano" dessert is made. Delivery trucks throughout the streets of Barcelona. Citizens collecting their rations in the "Santa Coloma" commissary. The Ritz Hotel in Barcelona converted into “Gastronomic Hotel No. 1”, with the emblems of UGT (the general union of workers) and CNT (the national confederation of work); images of the kitchens and the dining room where teams of waiters serve popular dinners, seated at long tables.
https://www.facebook.com/imagescontrenature

https://p-silo.org/Festival18/prsens18_fr.php