HOME     ABOUT     WORKS     PRESS     NEWS      CONTACT
 
21º

2004
Sèrie de quatre peces, Imatge digital 90 x 120 cm c/u

 

In this suggestion, called 21º , he refers again to the conceptualisation of images through their perception. As simple as referring to the conditions of contemplation of landscapes (21º C is the recommended temperature to keep a building's interior warm), in the context conditioning our interpretation. And this is how, very often, the look we have on things is constructed over a distance.
The distance that, in Bayona's work is the theme per se . But, moreover, Bayona incorporates this landscape image to painting. And the application he makes of painting gets even more distance when it uses the calculus and application through the computer, using an automatically applied pattern. The result offers a sensation of looking at the landscape from the inside. The final topic is no other than the distance recurrently commented on this text.


CAT/
En aquesta proposta, titulada 21o, torna a referir-se a la conceptualització de les imatges a través de la seva percepció. Tan simple com al·ludir a les condicions de contemplació del paisatge (21o C és la temperatura recomanada per mantenir càlid un interior) en el context que condiciona la nostra lectura. I és així com molt sovint la mirada que practiquem sobre les coses està construïda sobre una distància.
La distància que en l'obra de Bayona és tema per se.Però, a més, Bayona incorpora aquesta imatge del paisatge en la pintura. I l'aplicació que fa de la pintura adquireix encara més distància quan se serveix del càlcul i l'aplicació a través de l'ordinador, utilitzant una pauta de trama que s'aplica automàticament.El resultat ens ofereix una sensació de mirar el paisatge des d'un interior. El tema final no és altre que la distància tan recurrentment comentada en aquest text.

 

Mercè Alsina
text, catàleg Mapesd’Europa, Museu d’Art Jaume Morera , 2004