WYSIWYH
<<
 

2005

DV 29:00

 

La creació del Consell de les Arts, la lluita de la VEGAP per dignificar la feina de l'artista, el suposat divorci entre públic i art contemporani, els dèficits educatius en matèria d'arts visuals... La inevitable la crisi finisecular ha obert molts interrogants que afecten diferents àmbits de coneixement, des del científic fins al filosòfic, passant per l'artístic. Per analitzar aquests reptes en el camp de les arts visuals, Albert Bayona ha elaborat el projecte WYSIWYH, en el que a través de nou entrevistes, recull la visió de tots els agents que intervenen en el procés de la creació contemporània. No és, però, un treball estrictament periodístic, sinó un experiment audiovisual en el que l'exposició simultània de les imatges de tots els entrevistats, unida a l'audició falsament aleatòria de les seves veus, confereix una visió sorprenentment lúcida del món de l'art.

 
 

 

   
 

 

  www.lapanera.cat // www.h-aac.net // PDF
  Català // Castellano // English // Français