Sheva
<<
 

2002-03

Sèrie de sis obres, Pintura 146 x 114 cm c/u

 

La sèrie que duu Sheva com a títol genèric. Donant continuïtat al discurs sobre la pintura com a llenguatge, Bayona reflexiona en l'execució d'aquesta sèrie sobre la idea d'evolució de la pintura i hi incorpora el concepte d'error.De fet, estableix un vincle entre el que en l'àmbit de l'art s'ha convingut a anomenar atzar i el que en el camp de la ciència s'ha qualificat d'error. Així doncs, l'error tractat com un estat del procés d'investigació. L'error com a aportació atzarosa i fortuïta suscitada en una determinada línia d'investigació. Imatges totalment planes, molt absorbents, centrípetes per la densitat del color,il·limitades per la possibilitat de la mostra…


 
 

 

 

 

 
  www.paeria.es/mmorera // PDF +informació ^
 

Català // Castellano // English // Français