Poble <<
 

2018

04:25

Footage, digital composition and sound
 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, el comitè revolucionari CNT-UGT confisca el Ritz i el conseller d’Economia, Josep Tarradellas, es veu forçat a donar-hi el vistiplau. Se’l bateja com a Hotel Gastronòmic número 1.
Locals d’emmagatzematge i distribució de queviures. Escorxador, fàbriques d’embotits, de pastes alimentàries, indústria de transformació de productes lactis i fàbrica de galetes Victòria, on es fa el “Postres del milicià”. Camions de repartiment pels carrers de Barcelona. Ciutadans recollint les seves racions a l’economat de Santa Coloma. L’hotel Ritz de Barcelona convertit en “Hotel gastronòmic número 1”, amb emblemes d’UGT i de la CNT; imatges de les cuines i del menjador on brigades de cambrers serveixen a comensals populars, asseguts en llargues taules.

 

 

 

  Images contre nature,Marseille // Intermediaciones,Medellin // santcorneliarts(2) // KOLEKTIVism,Images contre nature,all we need,Belgrad // VIDEOFORMES2019 // MACRO Asilo Museo d'Arte Contemporanea di Roma
 

A few days after the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, the Ritz was taken over by the trade unions and turned into the “Gastronomic Hotel No.1”. A picture of Lenin was hung in the hall and “collective dining rooms” were established.

Storage rooms and distribution of provisions. Slaughterhouse, sausage factories, pastries, dairy processing industry and the Victoria biscuit factory, where the typical “miliciano" dessert is made. Delivery trucks throughout the streets of Barcelona. Citizens collecting their rations in the "Santa Coloma" commissary. The Ritz Hotel in Barcelona converted into “Gastronomic Hotel No. 1”, with the emblems of UGT (the general union of workers) and CNT (the national confederation of work); images of the kitchens and the dining room where teams of waiters serve popular dinners, seated at long tables.


 
 

 

 

   
 
   
 

Unos días después del estallido de la Guerra Civil Española en 1936, el Ritz fue tomado por los sindicatos y convertido en el “Hotel Gastronómico No.1”. Una imagen de Lenin se colgó en el pasillo y se establecieron “comedores colectivos”.

Imágenes, locales de almacenamiento y distribución de víveres. Matadero, fábricas de embutidos, de pastas alimenticias, industria de transformación de productos lácteos y fábrica de galletas Victoria, donde se hace el “Postre del miliciano”. Camiones de reparto por las calles de Barcelona. Ciudadanos recogiendo sus raciones en el economato de Santa Coloma. El hotel Ritz de Barcelona convertido en “Hotel gastronómico nº 1”, con emblemas de UGT y de CNT; imágenes de las cocinas y del comedor donde brigadas de camareros sirven a comensales populares, sentados en largas mesas.

   
 
 

 

  Observations: On October 17, 1936 the provisions committee disappeared, producer of this film, replaced by the Department of Supplies from the Catalonian government. This loss of political power of the CNT, together with the new situation created by the implementation of the ration card, due to the difficulties that the Republic had, in order to feed the population of large cities, should be responsible for this film not being broadcast, since it would seem inappropriate to expose such mass food in a situation when rationing began.
   
 
 

Filmoteca >

 

 

Observacions: El 17 d’octubre de 1936 va desaparèixer el Comitè de Proveïments, productor d’aquesta pel·lícula, substituït pel Departament de Proveïments de la Generalitat. Aquesta pèrdua de poder polític de la CNT, juntament amb la nova situació creada per la implantació de la targeta de racionament, a causa de les dificultats que tenia la República per alimentar la població de les grans ciutats, va haver de ser la responsable que aquesta pel·lícula no arribes a ser exhibida, doncs, en efecte, semblaria improcedent l’exhibició de tanta abundància alimentària en una situació on es va decretar el racionament.

   
  Observaciones, El 17 de octubre de 1936 desapareció el Comité de Abastos, productor de esta película, sustituido por el Departamento de Abastos de la Generalitat. Esta pérdida de poder político de la CNT, junto con la nueva situación creada por la implantación de la cartilla de racionamiento, debido a las dificultades que tenía la República para alimentar a la población de las grandes ciudades, debió ser la responsable de que esta película no llegará a ser exhibida, pues, en efecto, parecería improcedente la exhibición de tanta abundancia alimentaria en una situación donde se iniciaba el racionamiento.
 
 


Cola para acceder al  menjador gastronómic núm 1, habilitado en el entonces Hotel Ritz, que fue colectivizado durante la Guerra Civil Española. La foto se superpone a otra tomada en el mismo lugar, el salón Gran Vía, del actual Hotel Palace, de Barcelona.
(John Langdon-Davis, Arxiu de Sant Feliu de Guíxols. Salón Gran Vía, Josep Cortés para Hotel Palace Barcelona 5* GL. Refotografia de Ricard Martínez, 2013)

  Licencia de Creative Commons
Poble by albert bayona is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.