Núm 02-07...24
<<
 

2002

Sèrie de divuit obres, Pintura 130 x 97 cm c/u

 

It consists of a series in black and white, one in red and white, and another in red and black, where the sensation of absence of perspective is deeper and gets closer to the idea of being its own icon. Bayona recovers this concept of icon with a perspective look at his own development process and clearly explains the interest he shows in painting not as a body, but as an image.


 
 

 

 

 

 
 

PDF
2002 - Núm. 2-07... 24. 2002. 44 Art Contemporani. Barcelona.
2003 - Col·lecció d’art contemporani de l’Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera. Lleida.
2003 - Arco 03. 44 Art Contemporani. Madrid. 2003
2003 - Construint la col·lecció d’art contemporani. Ingressos 1993-2003. Museu d’Art Jaume Morera. Lleida.
2004 - Noms propis de l’art contemporani a Lleida, cicle expositiu. Els mapes d’Europa. Albert Bayona, Treballs 2002-2004. Museu d’Art Jaume Morera, Sala d’Exposicions Temporals el Roser. Lleida. (*)
2009-10 - Gènesi i evolució de la col·lecció, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida,

2012 - Encontres amb la Col·lecció 2, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida.

2018 - Inventari General, Museu Morera

 
 

 

 
 

Se trata de una serie en blanco y negro, una en rojo y blanco y una tercera en rojo y negro, en la que esta sensación de ausencia de perspectiva es más pronunciada y se aproxima a la idea de icono de sí misma. Este concepto de icono lo recupera Bayona en una mirada en perspectiva sobre su propio proceso evolutivo y explica claramente el interés que muestra por la pintura, no como cuerpo, sino como imagen

 

Es tracta d'una sèrie en blanc i negre, una en vermell i blanc i una tercera en vermell i negre, on aquesta sensació d'absència de perspectiva és més pronunciada i s'aproxima a la idea d'icona d'ella mateixa.Aquest concepte d'icona el recupera Bayona en una mirada en perspectiva sobre el seu propi procés evolutiu i explica clarament l'interès que mostra per la pintura no com a cos, sinó com a imatge.